Restriction due to Coronavirus COVID-19
Dear visitors!
Od 2.11.2020 sa obnovuje tréningový skupinový proces ako aj hranie pre verejnosť, individuálne tréningy podľa posledného opatrenia.
Z tohto dôvodu, pri vstupe do areálu Vás prosíme o predloženie negatívneho testu na COVID-19 (certifikát), pre dospelých a detí nad 10 rokov.
V prípade pozitívneho testu COVID-19 Vás prosíme, aby Ste nás informovali o tejto skutočnosti. Ďakujeme.

Construction area

image

Live

image

Kids academy

image